Balet Kids

Balet Kids

Ruch jest bardzo ważny w rozwoju małego człowieczka. Dzieci naukę baletu mogą rozpocząć już w wieku 3-4 lat. Na zajęciach Nasze Skarby uczą się poczucia rytmu, estetyki ruchu, dyscypliny oraz przezwyciężania swojej nieśmiałości. Nauka baletu kształtuje u dzieci postawę, koordynację ruchu, które są podstawą do rozwijania w przyszłości innych technik tańca.