Tańczące Brzdące

HIP HOP KIDS

Zajęcia przeznaczone wyłącznie dla najmłodszych w wieku 4-6 lat. Ćwiczenia są prowadzone w takt muzyki, która jest bodźcem i inspiracją dla ruchu. Rytmika służy wyrobieniu koordynacji słuchowo-ruchowej i poznaniu dźwięków. Zajęcia wykorzystują
dziecięcą skłonność do zabawy, podczas której wprowadzane są podstawowe kroki taneczne  oraz elementy gimnastyki korekcyjnej.

Style taneczne jakie panują na zajęciach to podstawy tańca nowoczesnego i hip hop.