Tańczące Brzdące

Tańczące Brzdące

Zajęcia przeznaczone wyłącznie dla najmłodszych w wieku3-5 lat. Ćwiczenia są prowadzone w takt muzyki, która jest bodźcem i inspiracją dla ruchu. Rytmika służy wyrobieniu koordynacji słuchowo-ruchowej i poznaniu dźwięków. Zajęcia wykorzystują
dziecięcą skłonność do zabawy, podczas której wprowadzane są podstawowe kroki taneczne oraz elementy gimnastyki korekcyjnej.